Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

SKARGA DO DYREKCJI SZPITALA

Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków:
we wtorki w godzinach 14:00 – 15:00

Osoby niepełnosprawne w sprawie skarg i wniosków
przyjmowane są przez Dyrektora Szpitala,
lub osobę przez niego upoważnioną,
w Pokoju Obsługi Pacjenta – Statystyka Medyczna (parter)


ZASADY, TRYB PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA ORAZ ZAŁATWIANIA SKARGI WNIOSKÓW

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

dr Teresa Rzeszkowicz-Wasilewska

KONTAKT

  1. wtorek 12.00 – 13.30
   piątek 13.00 – 14.30

  lub pod numerem telefonu  22 33-55-364 lub 204

  Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w szczególności należy:

   1.  Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w Szpitalu,
   2.  Przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od pacjentów i ich rodzin,
   3.  Analizowanie skarg i wniosków,
   4.  Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez pacjentów i ich rodziny,
   5.  Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych
    z realizacją praw pacjenta,
   6.  Stały monitoring realizacji praw pacjenta,
   7.  Współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw pacjenta,
   8.  Zapewnienie pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym dostępu do informacji prawnej i wskazanie trybu   interwencji w przypadku naruszenia praw pacjenta,
   9.  Udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innej instytucji.


  Opublikował: Dariusz Cedel
  Publikacja dnia: 06.04.2023, 12:13
  Dokument oglądany razy: 681
  Podpisał: Dariusz Cedel
  Dokument z dnia: 10.02.2023